Trang chủ Cạnh tranh Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh

Hình thức xử lý vi phạm

01/01/2019

Căn cứ vào Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh thì các hình thức xử lý vi phạm đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm:
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền
- Hình thức xử phạt bổ sung:
+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 12 tháng kể từ ngày quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực thi hành;
+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh;
+ Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: 
+ Buộc cải chính công khai.
+ Loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm.