Trang chủ Bảo vệ người tiêu dùng

Thông tin cho Người tiêu dùng và Doanh nghiệp

01/01/2019

1.1.Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Nằm trong khuôn khổ nội dung “Đề án Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” do Bộ Công Thương thực hiện, Hệ thống đánh giá "Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” là công cụ nhằm giúp các doanh nghiệp có thể tự kiểm tra, đánh giá hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng tại doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời có các biện pháp cải thiện, nâng cao mức độ bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Hệ thống đánh giá được xây dựng căn cứ trên việc doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố để thực thi các quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời, có tính tới kết quả thực tế trong hoạt động bảo vệ người tiêu dùng tại doanh nghiệp. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện các đánh giá, doanh nghiệp có thể đề nghị Bộ Công Thương tư vấn, hỗ trợ trong việc tiếp tục hoàn thiện các hoạt động tại doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết xin truy cập Website của Chương trình: http://dn.bvntd.gov.vn/

Thông tin liên hệ của Đơn vị chủ trì Đề án:

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.222.05.002 – Fax: 024.222.05.003

Email: vcca@moit.gov.vn – Website: http://vcca.gov.vn

1.2.Quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng

Quyền của Người tiêu dùng

Điều 8, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định các quyền cơ bản của người tiêu dùng, cụ thể:

1.  Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

2.  Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

3.  Được lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

4.  Được góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

5.  Được tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6.  Được yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.

7.  Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

8.  Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Nghĩa vụ của Người tiêu dùng

Điều 9, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định nghĩa vụ của người tiêu dùng, cụ thể:

1.  Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

2. Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

1.3.Tư vấn về tiêu dùng

(nhập tin tức từ website cũ)

1.4.Thông báo thu hồi hàng hóa có khuyết tật

TT

Tên Sản phẩm

Hãng sản xuất/nhà nhập khẩu

Năm sản xuất

Số lượng Sản phẩm

Phương thức thực hiện Chương trình

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Lý do thu hồi để sửa chữa/thay thế và cập nhật

Thông tin liên hệ

 

 

 

 

 

Địa điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Thông tin thu hồi sản phẩm khuyết tật quốc tế

(nội dung cập nhật sau, chủ yếu liên kết từ website nước ngoài như OECD và ACCP)

Chương trình thu hồi/triệu hồi sản phẩm có khuyết tật

Ngày bắt đầu: …

Ngày kết thúc: …

Nguồn gốc/Xuất xứ: …