Tình hình đáp ứng các điều kiện hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 21-03-2019

Tình hình đáp ứng các điều kiện hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có thời hạn 09 tháng kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018 để đáp ứng các điều kiện tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Tính đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2019, đã có 23/30 doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP được xác nhận đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, bao gồm:

1. Công ty TNHH Amway Việt Nam

2. Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

3. Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân

4. Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

5. Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam

6. Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

7. Công ty Cổ phần Liên Kết Tri Thức

8. Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội

9. Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

10. Công ty TNHH Elken International Việt Nam

11. Công ty TNHH Perfect Global

12. Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

13. Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế

14. Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam

15. Công ty TNHH Một Thành viên New Image Việt Nam

16. Công ty TNHH Best World Việt Nam

17. Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời

18. Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam

19. Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng

20. Công ty TNHH Homeway Việt Nam

21. Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi

22. Công ty TNHH Morinda Việt Nam

23. Công ty TMDV Hoằng Đạt.

Cục CT&BVNTD trân trọng thông báo./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày