Thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp 17-09-2019

Thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp đợt III tháng 9 năm 2019 tại Tp. Hà Nội, cụ thể như sau:

          1. Phòng Thi

STT

Số báo danh

Phòng thi

Địa chỉ

1

Từ số KT3-01 đến KT3-100

Phòng 1

Tầng 3 Nhà B

2

Từ số KT3-101 đến KT3-165

Phòng 2

Tầng 1 Nhà Đa Năng 11 Tầng

3

Từ số KT3-166 đến KT3-210

Phòng 3

Tầng 1 Nhà Đa Năng 11 Tầng

4

Từ số KT3-211đến KT3-250

Phòng 4

Tầng 2 Nhà Đa Năng 11 Tầng

5

Từ số KT3-251 đến KT3-290

Phòng 5

Tầng 2 Nhà Đa Năng 11 Tầng

6

Từ số KT3-291 đến KT3-320

Phòng 6

Tầng 2 Nhà Đa Năng 11 Tầng

7

Từ số KT3-321 đến KT3-348

Phòng 7

Tầng 3 Nhà Đa Năng 11 Tầng

2. Tổ chức kỳ thi

- Hình thức thi: Thi tự luận (thời gian 120 phút).

- Thời gian tổ chức:

+ Thí sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến Quy chế thi: 8h30 ngày 21 tháng 9 năm 2019.

+ Thời gian thi:từ 9h00 đến 11h00 ngày 21 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, số 193 phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Thí sinh dự thi phải xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào phòng thi (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu). Trường hợp không xuất trình giấy tờ tùy thân không được vào phòng thi.

- Thí sinh không được mang tài liệu, máy tính, điện thoại, các loại phương tiện thu phát thông tin vào phòng thi.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Danh sách làm số báo danh phòng thi.

 Văn phòng./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày