Thông báo Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt III tại Tp. Hà Nội (Tháng 9 năm 2019) 09-10-2019

Thông báo Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt III tại Tp. Hà Nội (Tháng 9 năm 2019)

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành Quyết định số 131/QĐ-CT về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt III tại Tp.Hà Nội.

 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

(chi tiết kèm theo)

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trân trọng thông báo./.

Văn phòng 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày