Thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn 01-08-2019

Tham gia xây dựng nghiên cứu, báo cáo đánh giá về các vấn đề khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng nữ trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Chính phủ Úc tài trợ.

A.   Tổng quan chung

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương có chức năng quản lý nhà nước, thực thi pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  Trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tiêu chí hoạt động của Cục CT&BVNTD là góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh, bền vững và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan, trong đó trọng tâm là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 gồm 6 Chương, 51 Điều, điều chỉnh các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của các tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Tại Việt Nam, phần lớn nữ giới là người nắm quyền quyết định chi tiêu trong gia đình, đặc biệt là đối với các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu hàng ngày cho sinh hoạt của bản thân và gia đình, dịch vụ giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp… Bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn chân chính, một số tổ chức, cá nhân kinh doanh đã lợi dụng đặc tính “nhẹ dạ, cả tin” của người tiêu dùng nữ để cung cấp thông tin không đầy đủ, trung thực về hàng hóa, dịch vụ, các điều kiện giao dịch… hòng lừa gạt, trục lợi.

Trong thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã đăng nhiều bài viết cảnh báo về tình trạng kinh doanh lừa đảo, xâm phạm đến lợi ích của người tiêu dùng, chẳng hạn như trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm (vụ việc mỹ phẩm De Aura), tín dụng tiêu dùng, mua sắm trực tuyến… mà trong đó, phần lớn người tiêu dùng nữ là đối tượng chịu thiệt hại.

Tuy nhiên, việc người tiêu dùng nữ tham vấn tiêu dùng thông minh, khiếu nại hay đề nghị tư vấn, hỗ trợ pháp lý để giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tiêu dùng thông qua các kênh tiếp nhận chính thức của cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn nhiều hạn chế.

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Chính phủ Úc tài trợ, Cục CT&BVNTD tiến hành nghiên cứu “Báo cáo đánh giá về các vấn đề khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng nữ”.

Báo cáo sẽ làm rõ các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng nữ, thực trạng tiêu dùng và các vấn đề khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng nữ để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, tăng cường thực thi pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng nữ.

B. Mục đích

 Xuất phát từ những lý do trên, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Chính phủ Úc tài trợ, Cục CT&BVNTD tổ chức thực hiện “Báo cáo đánh giá về các vấn đề khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng nữ” nhằm các mục đích như sau:

1. Tăng cường nhận thức của người tiêu dùng nữ về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia giao dịch tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng; tăng cường hiểu biết và vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng nữ.

2. Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng nữ.

3. Lưu ý đến các đặc thù về giới, quan tâm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả thực thi pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng nữ.

C. Nhiệm vụ chính

Các chuyên gia tư vấn trong nước được lựa chọn có trách nhiệm thực hiện các nội dung nghiên cứu nhằm xây dựng “Báo cáo đánh giá về các vấn đề khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng nữ” gồm các nội dung chính như sau:

(1) Mục tiêu, phạm vi, đối tượng nghiên cứu các vấn đề khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng nữ;

(2) Cơ chế, chính sách về việc tiếp nhận, tư vấn và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng nữ;

(3) Đánh giá các vấn đề khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng nữ để từ đó có những đề xuất hoàn thiện các quy định mang tính lý luận và thực tế.

(4) Hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng nữ

D. Kết quả

“Báo cáo đánh giá về các vấn đề khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng nữ” phải được nộp cho Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng theo đúng tiến độ, đảm bảo nội dung theo yêu cầu bằng bản cứng và qua thư điện tử (định dạng PDF và Word).

E. Đầu vào

Các chuyên gia được cung cấp một số thông tin ban đầu phục vụ cho việc thực hiện nghiên cứu và phải cam kết giữ bí mật thông tin được cung cấp, không chia sẻ cho bất kì bên thứ ba nào nằm ngoài mục đích thực hiện nghiên cứu này.

F. Thời gian thực hiện

Báo cáo sẽ được Nhóm gồm 02 chuyên gia thực hiện trong 25 ngày làm việc bắt đầu từ ngày 22/8/2019 và kết thúc không quá ngày 15/9/2019.

G. Yêu cầu năng lực của chuyên gia tư vấn

Nhóm chuyên gia tư vấn trong nước cần đáp ứng các tiêu chí sau:

(1) 01 chuyên gia trong Nhóm có 10 năm kinh nghiệm trở lên, 01 chuyên gia còn lại có 05 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực liên quan;

(2) Đã tham gia các nghiên cứu, xây dựng báo cáo liên quan tới lĩnh vực tiêu dùng của nữ giới, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc các nghiên cứu khác có liên quan;

(3) Có kinh nghiệm tư vấn pháp lý về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật khác có liên quan;

(4) Đảm bảo thực hiện Báo cáo trong vòng 25 ngày làm việc trong khoảng thời gian quy định tại mục F kể từ ngày được lựa chọn thực hiện (kể cả ngày, nghỉ, lễ, tết).

H. Hồ sơ tham dự

          Hồ sơ tham dự gồm có:

§    Lý lịch khoa học giới thiệu về bản thân và năng lực của chuyên gia tư vấn (cần thể hiện được các tiêu chí đề ra ở mục G);

§    Đề xuất tham gia thực hiện Báo cáo có nội dung theo yêu cầu tại Thông báo tuyển chọn chuyên gia của Cục CT&BVNTD.

I. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ tham dự: bắt đầu từ ngày 01/8/2019 đến trước 17h ngày 12/8/2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ gửi thông báo kết quả lựa chọn chuyên gia tư vấn sau ngày 20/8/2019.

2. Địa điểm nhận hồ sơ tham dự:

CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Bộ Công Thương Việt Nam

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội

Website: http://www.vca.gov.vn

Liên hệ: Trung tâm thông tin, Tư vấn và Đào tạo

Người liên hệ: Chị Trần Mai Hà

Email: hatm@moit.gov.vn                          Điện thoại: 0904949299.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày