Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng nội dung “Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ pháp luật cạnh tranh” trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” 01-08-2019

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng “Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ pháp luật cạnh tranh”.

 Cục (CT&BVNTD) đang tiến hành tuyển chuyên gia tư vấn trong nước phối hợp với Cục tham gia xây dựng Nghiên cứu nói trên.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 01/8/2019 đến trước 17h ngày 12/8/2019.

Nộp hồ sơ:

            CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG (VCCA)

            Bộ Công Thương Việt Nam

            Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

            Website: http://www.vcca.gov.vn

            Liên hệ: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo

            Người liên hệ: Chị Hoàng Thị Thu Trang

            Email: tranghtt@moit.gov.vn

            Điện thoại: 0915904568.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch

2. Đề xuất nghiên cứu

 Thông tin chi tiết xin tải tại đây.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày