Thông báo về việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp 15-10-2019

Thông báo về việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp

Theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục gia hạn trước khi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực ít nhất 03 tháng.

Theo đó, Cục CT&BVNTD xin thông báo danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay (được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp vào giai đoạn cuối 2014 và trong năm 2015) cần thực hiện thủ tục gia hạn vào cuối 2019 và năm 2020, cụ thể:

STT

Doanh nghiệp

Ngày cấp GCN

Ngày hết hạn GCN

Lưu ý

1

Công ty TNHH AMWAY Việt Nam

17/10/2014

17/10/2019

Đã được

gia hạn

2

Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân

18/12/2014

18/12/2019

 

3

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

22/12/2014

22/12/2019

 

4

Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam

23/12/2014

23/12/2019

 

5

Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

25/12/2014

25/12/2019

 

6

Công ty Cổ phần Liên Kết Tri Thức

30/12/2014

30/12/2019

 

7

Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội

31/12/2014

31/12/2019

 

8

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

15/01/2015

15/01/2020

 

9

Công ty TNHH Elken International Việt Nam

28/01/2015

28/01/2020

 

10

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

05/02/2015

05/02/2020

 

11

Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam)

10/02/2015

10/02/2020

 

12

Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

10/02/2015

10/02/2020

 

13

Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế

12/02/2015

12/02/2020

 

14

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt

14/02/2015

14/02/2020

 

15

Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam

14/02/2015

14/02/2020

 

16

Công ty TNHH Một Thành viên New Image Việt Nam

27/02/2015

27/02/2020

 

17

Công ty TNHH Best World Việt Nam ( Công ty TNHH Liên kết triển vọng)

09/3/2015

09/03/2020

 

18

Công ty TNHH Morinda Việt Nam

16/3/2015

16/3/2020

 

19

Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời

15/7/2015

15/7/2020

 

20

Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam

21/7/2015

21/7/2020

 

21

Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng

27/7/2015

27/7/2020

 

22

Công ty TNHH Homeway Việt Nam

28/9/2015

28/9/2020

 

23

Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi

02/12/2015

02/12/2020

 

              Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định về thời hạn thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thể bị xử phạt đến 60 triệu đồng.

Cục CT&BVNTD trân trọng thông báo tới người tham gia, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày