Thuê đơn vị tổ chức sự kiện cho hoạt động “Tọa đàm trên sóng phát thanh với chủ đề Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ” 31-07-2019

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương dự kiến tổ chức buổi Tọa đàm phát thanh toàn quốc và phát sóng trên mạng xã hội với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ”.

Theo đó, Cục CT&BVNTD xin trân trọng kính mời các đơn vị tổ chức sự kiện có mong muốn tổ chức buổi tọa đàm nêu trên gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua email bắt đầu từ ngày 01/8/2019 đến trước 17h ngày 30/8/2019 tại:

CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Website: www.qlct.gov.vn

Liên hệ: Ông Tạ Mạnh Cường,

Tel: 84-24- 22205002         Fax: 84-24-22205003        Email: cuongtm@moit.gov.vn

Hồ sơ dự tuyển bao gồm: Hồ sơ năng lực, đề xuất thực hiện và chi phí tiến hành thực hiện.

Thông tin chi tiết xin tải tại đây.

------------------------ ĐÍNH KÈM ----------------------

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Thuê đơn vị tổ chức sự kiện Tọa đàm với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ” phát thanh và phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội.

Giới thiệu về Chương trình  

Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam(Chương trình Aus4Reform) nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thúc đẩy năng suất lao động và năng lực cạnh tranh tại Việt Nam. Chương trình hỗ trợ việc xây dựng các chính sách, pháp luật, thể chế có chất lượng thông qua tham vấn, truyền thông và củng cố các cơ sở bằng chứng cho các chính sách kinh tế trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Ốt-xtrây-lia.

Các kết quả dự kiến của Chương trình (vào cuối năm 2020) bao gồm:

- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng hơn, hướng tới mục tiêu có ít nhất một triệu doanh nghiệp tư nhân vào năm 2020;

- Hình thành và phát triển các thị trường sản phẩm và thị trường các nhấn tố sản xuất mang tính cạnh tranh và minh bạch hơn;

- Xây dựng hệ thống thể chế, luật pháp về cạnh tranh công bằng và mạnh hơn, kiểm soát có hiệu quả độc quyền, thống lĩnh trong kinh doanh;

- Đẩy nhanh tái cơ cấu nông thôn, hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất lao động ở khu vực nông thôn

- Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ, giảm khoảng cách về giới trong năng suất lao động và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng năng suất.

Chương trình gồm 5 cấu phần, bao gồm:

Cấu phần 1: Hoàn thiện khung khổ pháp luật về môi trường kinh doanh, hình thành và phát triển đồng bộ thị trường các nhân tố sản xuất

Cấu phần 2: Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Cấu phẩn 3: Tái cơ cấu kinh tế nông thôn

Cấu phần 4: Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong giám sát thực hiện quá trình tái cơ cấu kinh tế

Cấu phần 5: Quỹ linh hoạt nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới năng lực cạnh tranh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) là cơ quan chủ quản, điều phối Chương trình. Các cơ quan phối hợp thực hiện Chương trình gồm: Bộ Công thương (Cục Quản lý cạnh tranh, nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và một số địa phương.

Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn và phương pháp thực hiện

Bối cảnh

Việt Nam là một trong những thành viên sớm nhất của Cộng đồng ASEAN ban hành luật bảo vệ người tiêu dùng, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam có hiệu lực vào năm 2011. Trước đó, nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng đã được Pháp lệnh Bảo vệ Quyền lợi của người tiêu dùng (1999) trong hơn một thập kỷ.

Bảo vệ người tiêu dùng là một trong những vấn đề liên quan nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, ngày 15 tháng 11 năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng để thay thế Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 1999 (Pháp lệnh Pháp), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, ngày 27 tháng 10 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2011/ND-CP chi tiết hóa và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật 59. Các quy định pháp luật mới được mở rộng khuôn khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng và cung cấp thêm trách nhiệm và nghĩa vụ mà các thương nhân (và các bên thứ ba khác) nợ đối với người tiêu dùng. Kể từ đó, luật bảo vệ người tiêu dùng đã được tăng cường đáng kể trong những năm gần đây.

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2019, Cục Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TW của Đảng Cộng sản Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Luật quy định về quyền và nhiệm vụ của người tiêu dùng và trách nhiệm của cá nhân doanh nghiệp, tổ chức đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của các tổ chức xã hội đối với người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; cơ chế giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và cá nhân doanh nghiệp, tổ chức; hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng và quản lý nhà nước của người tiêu dùng Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong những năm qua, cả chính quyền nhà nước và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng đã làm việc chăm chỉ để thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng. Một số kết quả đã đạt được như xã hội quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ người tiêu dùng, người tiêu dùng và doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về quyền và trách nhiệm của họ để bảo vệ người tiêu dùng.

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp về các quyền của người tiêu dùng, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD dự kiến tổ chức buổi Tọa đàm “Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ” phát thanh và phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội.

Các mục tiêu chính và các kết quả dự kiến

Tuyên truyền, quảng bá pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về: (1) các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (2) các điểm cần lưu ý trong quá trình giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ; (3) trách nhiệm của người tiêu dùng, của doanh nghiệp; và (4) hướng dẫn tiêu dùng thông minh, người tiêu dùng thông thái.

Phạm vi

Phát sóng hai miền Nam, Bắc và truyền hình trực tiếp trên trang mạng xã hội (Facebook Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam).

Các sản phẩm bàn giao

Tổ chức 01 buổi Tọa đàm với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực bán lẻ” phát thanh và phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội.

Yêu cầu đối với đơn vị tổ chức sự kiện

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Thời gian

Giờ “vàng”, “cao điểm” với thời lượng không quá 01 giờ, 01 ngày trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2019.

Chỉ dẫn

Hồ sơ tham dự gồm có: Hồ sơ năng lực, báo giá thực hiện (kèm theo đề xuất)

Thông tin khác

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp hoặc qua email cuongtm@moit.gov.vn bắt đầu từ ngày được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục CT&BVNTD đến trước 17h ngày 30/8/2019 theo địa chỉ dưới đây:

     CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG (VCCA)

     Bộ Công Thương

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

     Liên hệ: Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

     Tel: +84 024 2220 5002                Fax: +84 024 2220 5002

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày