Trang chủ Văn bản pháp luật
Trang chủ Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Số ký hiệu: 24/2014/TT-BCT
Trích yếu: Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Ngày ban hành: 30/07/2014
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Tài liệu: Tải về