Trang chủ Văn bản pháp luật
Trang chủ Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Số ký hiệu: 119/2011/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số: 119/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
Ngày ban hành: 15/09/2005
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Tài liệu: Tải về