Trang chủ Văn bản pháp luật
Trang chủ Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Số ký hiệu: 92/2005/QĐ-BTC
Trích yếu: Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/12/2005 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Ngày ban hành: 09/12/2005
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Tài liệu: Tải về