Trang chủ Văn bản pháp luật
Trang chủ Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Số ký hiệu: 05/2006/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 05/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
Ngày ban hành: 09/01/2006
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Tài liệu: Tải về