Trang chủ Văn bản pháp luật
Trang chủ Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Số ký hiệu: 116/2005/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
Ngày ban hành: 15/09/2005
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Tài liệu: Tải về