Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng

28/08/2020 - Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NHƯỢNG QUYỀN TOÀN THẮNG.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313305659

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15 tháng 6 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 25 tháng 01 năm 2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 C Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 048/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp ngày 27 tháng 7 năm 2015; sửa đổi, bổ sung lần thứ 08 ngày 14 tháng 3 năm 2019.

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

1. Lý do chấm dứt hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 048/QLCT-GCN của Công ty hết hiệu lực.

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: từ ngày  27 tháng 7 năm 2020.

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: Đoàn Thị Hồng Thắm.  Chức vụ: Nhân viên.

Địa chỉ: số 416/5 Dương Quảng Hàm, phường 05, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0937781896     Email: toanthang87c@gmail.com

4. Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp :

4.1. Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Thừa Thiên Huế

Người liên hệ tại địa phương: Trần Thị Nina

Địa chỉ: An Dương, Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0937781896    Email: toanthang87c@gmail.com

 4.2. Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: tỉnh Quảng Ngãi

Người liên hệ tại địa phương: Tôn Thị Kim Thoa

Địa chỉ: Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Điện thoại: 0937781896    Email: toanthang87c@gmail.com

4.3. Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Tỉnh Bình Định

Người liên hệ tại địa phương: Hà Thị Thu Thủy.

Địa chỉ: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định.

Điện thoại: 0937781896 Email: toanthang87c@gmail.com

Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng có nghĩa vụ niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhanh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang thông tin địa tử của doanh nghiệp; Chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.

 Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Nguồn: Phòng Điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục

Sự kiện