Trang chủ Tin tức

Thông báo đăng ký dự kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp năm 2020 tại Hà Nội

07/10/2020 - Thông báo đăng ký dự kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp năm 2020 tại Hà Nội

Ngày 09 tháng 3 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã gửi thông báo tới các doanh nghiệp bán hàng đa cấp việc đăng ký nhu cầu kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Đến nay, Cục CT&BVNTD đã nhận được đăng ký dự thi tại Hà Nội của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp gồm: 08 doanh nghiệp và 123 thí sinh (Danh sách cụ thể kèm theo).

Cục CT&BVNTD dự kiến tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tại Hà Nội (tháng 10 năm 2020).

         Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tại Hà Nội, Cục CT&BVNTD đề nghị các doanh nghiệp:

         (i) Xác nhận lại thông tin, số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi (08 doanh nghiệp nêu trên) qua số điện thoại 024 22205 002;

         (ii) Đăng ký nhu cầu dự thi tại Hà Nội và gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Cục CT&BVNTD trước ngày 15 tháng 10 năm 2020.

           Cục CT&BVNTD trân trọng thông báo./.

Nguồn: Văn phòng Cục

Sự kiện