Trang chủ Tin tức

Thông báo thuê chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo giám sát thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử”

07/10/2020 - Thông báo thuê chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo giám sát thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử”

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Đại sứ quán Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA) cần tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo giám sát thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử”. Cụ thể, chuyên gia sẽ thực hiện xây dựng Báo cáo nghiên cứu theo yêu cầu ghi tại Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp hoặc gửi qua email bắt đầu từ ngày 07 tháng 10 năm 2020 đến trước 17h00 ngày 18 tháng 10 năm 2020.

Hồ sơ nộp trực tiếp tại:

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Người liên hệ: Trần Phương Khanh hoặc gửi tới email: khanhtp@moit.gov.vn.

Tel: 84-24-2220.6058

Nguồn: HĐM

Sự kiện