Trang chủ Tin tức

Thông báo kế hoạch triển khai lựa chọn đơn vị cung cấp Gói Xây dựng cổng thông tin nội bộ thuộc Đề án Phát triển hệ thống Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương giai đoạn 2021-2025

06/08/2021 - Thông báo kế hoạch triển khai lựa chọn đơn vị cung cấp Gói Xây dựng cổng thông tin nội bộ thuộc Đề án Phát triển hệ thống Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương giai đoạn 2021-2025

- Căn cứ Đề án phát triển hệ thống Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 3619/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương (“Đề án”);

- Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ chi tiết triển khai các hoạt động năm 2021 của Đề án phát triển hệ thống Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương;

- Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Dự toán chi tiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện năm 2021 của Đề án Phát triển hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 3619/QĐ-BCT).

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ với các yêu cầu:

STT

Hoạt động

Mô tả

Số lượng

Đơn giá (VND)

Thành tiền (VND)

1

Xây dựng cổng thông tin nội bộ

- Xây dựng trên nền tảng PHP hoặc ASP.net; CSDL SQL; DNS nội bộ

1

87.330.000

87.330.000

Tổng cộng đã bao thuế và các phụ phí (nếu có)

87.330.000

Hồ sơ tham dự:

- Đơn vị cung cấp có chức năng nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo như miêu tả nêu trên;

- Báo giá kèm theo.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ tham dự: nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 06/08/2021 đến trước 17h ngày 16/08/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ.

  CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam     

Thông tin, tài liệu xin vui lòng gửi về:

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo.

Địa chỉ: 25 ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ: Phạm Hoàng Long - Email: longphh@moit.gov.vn

Điện thoại: 097266.55.66

Nguồn: Trung tâm ICT

Sự kiện