Trang chủ Tin tức

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

11/01/2021 - Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-CT về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nguồn: Văn phòng

Sự kiện