Trang chủ Tin tức

Quyết định thành lập Tổ triển khai công tác thông tin, truyền thông của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

09/06/2020 - Ngày 27/5/2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-CT về việc thành lập Tổ triển khai công tác thông tin, truyền thông của Cục. Tổ triển khai công tác thông tin, truyền thông do Cục trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Tổ trưởng.

     Nhằm triển khai Kế hoạch truyền thông hàng năm của Cục cũng như cung cấp thông tin định kỳ để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục, Tổ triển khai công tác thông tin, truyền thông có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, kịp thời; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và kinh doanh theo phương thức đa cấp; đồng thời cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí, truyền thông về các vấn đề xã hội quan tâm.

     Bên cạnh đó, các thành viên Tổ triển khai công tác thông tin, truyền thông chủ động theo dõi thông tin báo chí thường xuyên, tham mưu giúp Tổ trưởng trả lời các vấn đề nóng, thời sự được báo chí, dư luận xã hội quan tâm./.

Nguồn: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, Cục CT&BVNTD

Sự kiện