Trang chủ Tin tức

Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

20/09/2022 - Ngày 01 tháng 8 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 257/TTr-CP báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, trên cơ sở được Chính phủ giao nhiệm vụ, trong giai đoạn 2021-2022, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã xây dựng hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Dự án Luật đã được lấy ý kiến rộng rãi, thường xuyên của tất cả các chủ thể có liên quan, trong đó, đã tiếp nhận ý kiến đóng góp của 21/28 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 54/63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhiều ý kiến đóng góp của các công ty luật, doanh nghiệp, Hội Bảo vệ người tiêu dùng, tổ chức quốc tế và nhiều chuyên gia, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Bộ Công Thương đã thực hiện tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 3203/TTr-BCT báo cáo Chính phủ về Dự án Luật. Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật để báo cáo Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhằm tiếp tục tổng hợp ý kiến của các bên liên quan, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – đơn vị được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Dự án Luật – đăng tải Bộ hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) tại đây.

Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về địa chỉ: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.22205022, email: bvntd@moit.gov.vn./.

Nguồn: Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sự kiện