Trang chủ Tin tức

Thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng đa cấp tại TP.Hồ Chí Minh

21/05/2020 - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp đợt IV tháng 5 năm 2020 tại Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

     1. Phòng Thi

STT

Số báo danh

Phòng thi

Địa chỉ

1

Từ số KT4-01 đến KT4-35

Phòng 1

Phòng 001 – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

2

Từ số KT4-36 đến KT4-70

Phòng 2

Phòng 002 – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

3

KT4 -71 đến KT4-105

Phòng 3

Phòng 003 – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

4

KT4 -106 đến KT4-141

Phòng 4

Phòng 103 – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

5

Kt4 142 đến KT4 -176

Phòng 5

Phòng 104 – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

 

     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (file đính kèm).

     Danh sách thí sinh dự thi phòng thi số 1 (file đính kèm).

     Danh sách thí sinh dự thi phòng thi số 2 (file đính kèm).

     Danh sách thí sinh dự thi phòng thi số 3 (file đính kèm).

     Danh sách thí sinh dự thi phòng thi số 4 (file đính kèm).

     Danh sách thí sinh dự thi phòng thi số 5 (file đính kèm).

     2. Tổ chức kỳ thi

     - Hình thức thi: Thi tự luận (thời gian 120 phút).

     - Thời gian tổ chức:

     + Thí sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến Quy chế thi: 8h15 ngày31 tháng 5 năm 2020.

     + Thời gian thi:từ 9h00 đến 11h00 ngày 31 tháng 5 năm 2020.

     - Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị - Số 39 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

     - Thí sinh dự thi phải xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào phòng thi (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu). Trường hợp không xuất trình giấy tờ tùy thân không được vào phòng thi.

     - Thí sinh không được mang tài liệu, máy tính, điện thoại, các loại phương tiện thu phát thông tin vào phòng thi.

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

Nguồn: Văn phòng, Cục CT&BVNTD.

Sự kiện