Trang chủ Tin tức

Lưu ý về một số nội dung trong hồ sơ thông báo tập trung kinh tế

30/07/2020 - Trong thời gian vừa qua, căn cứ theo chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và thực thi pháp luật đối với lĩnh vực cạnh tranh, bao gồm nội dung kiểm soát tập trung kinh tế, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận một số Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của các doanh nghiệp theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018 và Nghị định 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

     Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế và tuân thủ pháp luật cạnh tranh, Cục CT&BVNTD đưa ra lưu ý về một số nội dung được thể hiện trong Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, cụ thể:

     1. Xác định yếu tố kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp để xác định tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp;

     2. Phương pháp xác định thị trường liên quan;

     3. Đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của giao dịch tập trung kinh tế;

     4. Đánh giá tác động tích cực của giao dịch tập trung kinh tế;

     5. Các tài liệu, số liệu, thông tin khác (nếu có) liên quan đến việc tập trung kinh tế;

     6. Vấn đề bảo mật thông tin.

     Chi tiết xem thêm tại file đính kèm tại đây.

Nguồn: Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế, Cục CT&BVNTD

Sự kiện