Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Jeju Air và Eastar Jet trong lĩnh vực hàng không

15/07/2020 - Vừa qua, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không gồm Jeju Air Co., LTd (gọi tắt là Jeju Air) và Eastar Jet Co., Ltd (gọi tắt là Eastar Jet). Hai công ty đều có trụ sở chính tại Hàn Quốc.

     Theo giao dịch, Jeju Air mua lại tổng cộng 4.971.000 cổ phần tương đương 51,17% tổng số cổ phần của Eastar Jet từ các cổ đông của Eastar Jet (giá trị giao dịch khoảng 45 triệu đô la Mỹ). Sau khi giao dịch mua lại hoàn tất, Jeju Air sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh của Eastar Jet trên thị trường.

     Giao dịch Jeju Air mua lại Eastar Jet được thực hiện chính tại Hàn Quốc. Để tuân thủ pháp luật cạnh tranh của các quốc gia mà doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, Jeju Air và Eastar Jet đã nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến cơ quan cạnh tranh các quốc gia có liên quan, trong đó có Việt Nam. 

     Ngày 06 tháng 7 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Jeju Air và Eastar Jet không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

Nguồn: Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế, Cục CT&BVNTD

Sự kiện