Trang chủ Tin tức

Sự kiện

Trang chủ Tin tức

Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh ngày 24 tháng 3 năm 2020

26/03/2020 - Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số: 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh (Nghị định 35/2020/NĐ-CP). Nghị định 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết các Điều 9, 10, 13, 26, 31, 32, 33, 36, 56 và 82 của Luật Cạnh tranh.

     Nghị định 35/2020/NĐ-CP bao gồm 07 chương và 30 Điều quy định chi tiết về nội dung cụ thể như sau: (i) Xác định thị trường liên quan và thị phần; (ii) Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; (iii) Xác định sức mạnh thị trường đáng kể; (iv) Tập trung kinh tế; (v) Tố tụng cạnh tranh.

     Nghị định 35/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 (File đính kèm).

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

Nguồn: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng