Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Tập đoàn Masan, Công ty CP The CrownX, Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và Công ty CP PT TM&DV VCM

29/06/2020 - Vừa qua, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (gọi tắt là Tập đoàn Masan), Công ty Cổ phần The CrownX (gọi tắt là The CrownX), Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (gọi tắt là MCH ) và Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM (gọi tắt là VCM).

     Theo đó, Tập đoàn Masan - hiện đang sở hữu trực tiếp 02 công ty con là MCH và VMC - sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Masan trong 02 công ty này sang Công ty The CrownX (cũng thuộc Tập đoàn Masan). Sau giao dịch, The CrownX sẽ trực tiếp sở hữu 85,71% phần vốn góp tại MasanConsumerHoldings – công ty quản lý toàn bộ mảng sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng của Masan và 83,74% cổ phần của VCM – công ty sở hữu hệ thống Vinmart, Vinmart+ và VinEco.

     Ngày 25 tháng 6 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Tập đoàn Masan, Công ty The CrownX, Công ty MCH và Công ty VCM không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

Nguồn: Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế, Cục CT&BVNTD

Sự kiện