Trang chủ Tin tức

Sự kiện

Trang chủ Tin tức

Hợp tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến giữa các nước Asean

14/03/2020 - Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ASEAN Committee on Consumer Protection – ACCP) được thành lập năm 2007 với thành viên là đại diện tất cả Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các nước ASEAN với mục tiêu tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực thi pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong khu vực ASEAN.

     Trong khuôn khổ hoạt động của ACCP, vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng ASEAN tiến hành xây dựng video clip và tờ rơi tuyên truyền tư vấn quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến.

     Chào mừng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – 15 tháng 3 năm 2020 với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, Cục CT&BVNTD xin công bố video clip và tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua săm trực tuyến nói trên:

Chi tiết video xem tại đây.

     Tờ rơi Hướng dẫn của ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử xin xem tại đây.

     Nội dung video clip và tờ rơi nêu trên hiện sẽ được đăng tải trên website của tất cả các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại các nước ASEAN.

     Trong quá trình mua sắm trực tuyến, trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan tới các chủ thể tại các nước trong khu vực ASEAN, người tiêu dùng có thể liên hệ hoặc viết email phán ánh khiếu nại, tư vấn trực tiếp tới cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại nước sở tại thông qua địa chỉ liên hệ được công bố trên website của ACCP: https://aseanconsumer.org./.

Nguồn: