Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Siemens Healthineers Holding I GmbH và Công ty Varian Medical Systems Inc.

05/03/2021 - Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Siemens Healthineers Holding I GmbH và Công ty Varian Medical Systems Inc.

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ và hợp lệ giữa các doanh nghiệp gồm Công ty Siemens Healthineers Holding I GmbH (gọi tắt là SHS GmbH) và Công ty Varian Medical Systems Inc (gọi tắt là Varian). Công ty SHS GmbH có trụ sở tại Đức là một công ty con thuộc sở hữu toàn phần của tập đoàn Siemens AG. Công ty Varian là một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tại thị trường Việt Nam, tập đoàn Siemens AG chuyên phân phối và kinh doanh thiết bị chẩn đoán hình ảnh, còn Công ty Varian chuyên kinh doanh giải pháp điều trị ung thư.

Theo đó, Công ty SHS GmbH dự định mua lại 100% cổ phần của Công ty Varian. Sau giao dịch, SHS GmbH sẽ sở hữu 100% đối với Varian và nắm quyền kiểm soát chi phối đối với toàn bộ công ty trên. Việc tập trung kinh tế giữa Công ty SHS GmbH và Công ty Varian được thực hiện hoàn toàn tại Hoa Kỳ, tuy nhiên vì các doanh nghiệp trên đều có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nên việc tập trung kinh tế giữa SHS GmbH và Varian thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh Việt Nam.

Ngày 08 tháng 2 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty SHS Gmbh và Công ty Varian không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

Nguồn: Phòng kiểm soát tập trung kinh tế, Cục CT&BVNTD

Sự kiện