Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Transimex và Emergent VN Logistics Properties Pte. Ltd

06/08/2020 - Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Bộ Công Thương nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê văn phòng và kho bãi, lưu trữ hàng hóa của Công ty Cổ phần Transimex (Transimex) – có trụ sở chính tại Việt Nam và Emergent VN Logistics Properties Pte. Ltd (Emergent VN) – có trụ sở chính tại Singapore.

     Cụ thể, Transimex sẽ chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH ECPVN Bình Dương 1 (ECPVN Bình Dương 1) cho Emergent VN. Sau giao dịch, Emergent VN sẽ toàn quyền sở hữu và kiểm soát trực tiếp đối với ECPVN Bình Dương 1.

     Ngày 06 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Transimex và Emergent VN Logistics Properties Pte. Ltd không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

Nguồn: Phòng kiểm soát tập trung kinh tế, Cục CT&BVNTD

Sự kiện