Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Tổng Công ty cổ phần tập đoàn (KIDO) và Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh KIDO (KDF).

02/10/2020 - Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Tổng Công ty cổ phần tập đoàn (KIDO) và Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh KIDO (KDF).

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ thông báo Tập trung kinh tế (TTKT) giữa Tổng Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (KIDO) và Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh KIDO (KDF) (các doanh nghiệp tham gia TTKT).

Theo đó, KIDO (hiện đang nắm giữ 65% cổ phần tại KDF) dự định sẽ tiến hành mua lại 100% cổ phần tại KDF. Sau giao dịch TTKT, KDF sẽ chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do KIDO sở hữu 100% vốn điều lệ.

           Ngày 28 tháng 9 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

Nguồn: Phòng kiểm soát tập trung kinh tế, Cục CT&BVNTD

Sự kiện