Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Vận Hành Vincom Retail và Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam

24/09/2021 - Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Vận Hành Vincom Retail và Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam

     Ngày 5 tháng 8 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty TNHH Vận Hành Vincom Retail và Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam.
     Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam dự kiến sáp nhập vào Công ty TNHH Vận Hành Vincom Retail. Sau khi hoàn thành giao dịch tập trung kinh tế, toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam sẽ được chuyển sang Công ty TNHH Vận Hành Vincom Retail, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam. Do đó, giao dịch nói trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức sáp nhập theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Luật Cạnh tranh.
     Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, cụ thể là trung tâm thương mại. 
     Ngày 7 tháng 9 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Vận Hành Vincom Retail và Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Cạnh tranh. 
 

Nguồn: Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế

Sự kiện