Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

07/10/2021 - Thông báo về việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

     Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp của Bà Bùi Thị Thu theo đề nghị của Công ty Cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam, cụ thể như sau:
     1. Họ và tên: Bùi Thị Thu
     2. Số xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp: 0001/2019/XN-CT cấp ngày 21 tháng 1 năm 2019.
     3. Tên công ty: Công ty Cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam. 
     4. Hiệu lực thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp: kể từ ngày….06./ 10./2021
    Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.
 

Nguồn: Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Sự kiện