Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Homeway Việt Nam

29/12/2022 - Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Homeway Việt Nam

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Homeway Việt Nam như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HOMEWAY VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313122359 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 204/131/12 đường An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3962.6603.

Người đại diện theo pháp luật: Ông HSIEH CHIN HSING –Quốc tịch: Trung Quốc - Chức vụ: Giám đốc.

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 055/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày 28 tháng 9 năm 2015; được gia hạn lần thứ 01 ngày 25 tháng 9 năm 2020, sửa đổi bổ sung lần thứ 01 ngày 21 tháng 02 năm 2022.

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

1. Lý do chấm dứt hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 055/QLCT- GCN bị thu hồi theo Quyết định số 253/QĐ-CT ngày 16 tháng 11 năm 2022.

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: từ ngày 16 tháng 11 năm 2022.

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: Tằng Mành Kín 

Chức vụ: Trợ lý Giám đốc.

Điện thoại: 0911 203 318. Email: Kelly.deng@goodarch2u.com

4. Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp:

Công ty TNHH Homeway Việt Nam có nghĩa vụ niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhanh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang thông tin địa tử của doanh nghiệp; chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Nguồn: Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Sự kiện