Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đối với đào tạo viên của Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

01/07/2020 - Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) tiếp nhận Hồ sơ thông báo thay đổi danh sách đào tạo viên của Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam số 56/2020-ĐTV đề ngày 04 tháng 6 năm 2020.

     Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Cục CT&BVNTD ban hành Quyết định thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp số 0014/2019/XN-CT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bà Nguyễn Hoàng Phương Thụy sinh ngày 30 tháng 11 năm 1979, căn cước công dân B8591975 cấp ngày 29 tháng 10 năm 2013 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

     Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Nguồn: Phòng Điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Sự kiện