Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp năm 2020

19/03/2020 - Ngày 09 tháng 3 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành Công văn số 143/CT-VP về tổng hợp nhu cầu đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

     Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trước ngày 20 tháng 3 năm 2020.

     Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trước ngày 20 tháng 4 năm 2020.

     Chi tiết thông báo xem tại đây.

Nguồn:

Sự kiện