Trang chủ Tin tức

Thông báo về Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt IV tại TP.Hồ Chí Minh (Tháng 5 năm 2020)

02/07/2020 - Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành Quyết định số 40/QĐ-CT về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt IV tại TP.Hồ Chí Minh.

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

     (Chi tiết kèm theo)

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trân trọng thông báo./.

Nguồn: Văn phòng, Cục CT&BVNTD

Sự kiện