Trang chủ Hỗ trợ doanh nghiệp & người tiêu dùng Thu hồi sản phẩm khuyết tật

Danh sách sản phẩm khuyết tật bị thu hồi

Thông tin sản phẩm bị thu hồi
Thông tin hàng hóa Áo phao bơi dành cho trẻ em (MS: HD211)
Số lượng HH bị ảnh hưởng 3319
Lý do thu hồi hàng hóa Sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về độ nổi trên mặt nước
Cảnh báo nguy cơ

Trong tình huống khẩn cấp, sản phẩm có thể không cung cấp đủ độ nổi cần thiết để người dùng có thể nổi trên mặt nước.

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Thông tin từ ACCC cho biết, trong thời gian vừa qua, Công ty Jetpilot Australia Pty Ltd đã tặng 3.319 sản phẩm trên cho một tổ chức cứu hộ biển ở Việt Nam có tên là Surf Life Saving Việt Nam. Nhằm bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, Cục CT & BVNTD đề nghị các cá nhân và tổ chức liên quan: (i) dừng việc sử dụng sản phẩm và (ii) phối hợp với Công ty Jetpilot Australia Pty Ltd để thực hiện việc thu hồi sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Tin bài liên quan
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp Công ty Jetpilot Australia Pty Ltd
Địa chỉ 1/10 Kingston Dr, Helensvale QLD 4212, Australia
Mã số thuê website https://jetpilot.com.au/
Điện thoại +61 7 5665 8333 Email customerservice@jetpilot.com.au
Chương trình
Tên chương trình Thu hồi sản phẩm áo phao bơi dành cho trẻ em của Công ty Jetpilot Australia PTY LTD
Địa điểm phối hợp với Công ty Jetpilot Australia Pty Ltd
Phương thức thu hồi
Chi phí thực hiện 0 Thời gian -