Trang chủ Văn bản pháp luật
Trang chủ Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Số ký hiệu: 42/2014/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2014 thay thế Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Ngày ban hành: 14/05/2014
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Tài liệu: Tải về