Trang chủ Văn bản pháp luật
Trang chủ Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Số ký hiệu: 95/2012/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 12/11/2012
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Tài liệu: Tải về