Trang chủ Văn bản pháp luật
Trang chủ Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Số ký hiệu: 99/2011/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ngày ban hành: 27/10/2011
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Tài liệu: Tải về