Trang chủ Văn bản pháp luật
Trang chủ Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Số ký hiệu: 35/2020/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh ngày 24 tháng 3 năm 2020
Ngày ban hành: 24/03/2020
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Tài liệu: Tải về