Trang chủ Tin tức

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung qua cổng dịch vụ công trực tuyến trong thời kỳ Covid

11/06/2021 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung qua cổng dịch vụ công trực tuyến trong thời kỳ Covid

Công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của các doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước và thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương triển khai tích cực thời gian qua. Trong mấy năm gần đây, công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký của Cục CT&BVNTD đã có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh chịu nhiều tác động kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện.

Theo quy định tại Điều 10, Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (HĐTM, ĐKGDC) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ có thể đăng ký hồ sơ thông qua ba nhóm phương thức, bao gồm: (1) gửi trực tiếp; (2) gửi bằng bưu điện; hoặc (3) gửi bằng phương tiện điện tử với số lượng một (01) bộ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. HĐTM, ĐKGDC đăng ký tại Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD) là những HĐTM, ĐKGDC được doanh nghiệp áp dụng giao kết với người tiêu dùng trong phạm vi cả nước hoặc từ 2 tỉnh trở lên. Theo đó, thời gian qua Cục CT&BVNTD, Bộ Công Thương đã thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký HĐTM, ĐKGDC đồng thời qua cả ba nhóm phương thức nêu trên, giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương thức đăng ký hồ sơ phù hợp và thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của mình.

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, từ cuối năm 2017, Cục CT&BVNTD đã triển khai thêm phương thức đăng ký hồ sơ HĐTM, ĐKGDC qua cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) tại địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn/TTHCOnlineDetail.aspx?DocId=8. Với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, thủ tục nộp hồ sơ của doanh nghiệp, xử lý hồ sơ và trả kết quả hồ sơ của Cục CT&BVNTD đều được thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường mạng trực tuyến.

Thống kê của Cục CT&BVNTD cho thấy, số lượng hồ sơ đăng ký HĐTM, ĐKGDC thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương đã tăng lên đáng kể, chiếm tỉ lệ cao trong tổng số hồ sơ được đăng ký tại Bộ Công Thương. Riêng trong năm 2019, có 94/257 bộ hồ sơ được nộp và xử lý qua cổng dịch vụ công trực tuyến, đạt tỉ lệ 36,5%. Tỉ lệ này năm 2020 là 78% (tăng hơn 41,5% so với năm 2019) và trong 5 tháng đầu năm 2021 là 76%. Tất cả các hồ sơ HĐTM, ĐKGDC nộp qua cổng dịch vụ công đều được Cục CT&BVNTD tiếp nhận và xử lý hiệu quả, thông suốt, đúng thời hạn theo quy định.

Song song với việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/24h đối với mảng đăng ký HĐTM, ĐKGDC, thời gian qua Cục CT&BVNTD cũng chủ động tăng cường truyền thông, phổ biến về hiệu quả của phương thức này tới các doanh nghiệp như: đăng tải hướng dẫn thực hiện dịch vụ trên trang thông tin điện tử, giới thiệu và hướng dẫn khi doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, truyền thông tại các buổi hội thảo, tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp qua điện thoại,… 

Nhìn chung, từ khi cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) về đăng ký HĐTM, ĐKGDC được vận hành đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, được các doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao. Chỉ với vài thao tác nhập thông tin theo quy định và vài lần click chuột, doanh nghiệp đã hoàn tất quá trình nộp hồ sơ đăng ký, góp phần tối đa hóa thuận lợi cho việc đăng ký hồ sơ một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm chi phí (in ấn hồ sơ), tiết kiệm thời gian đi lại và chờ đợi.

Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, để hạn chế tiếp xúc, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tối đa thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, Cục CT&BVNTD tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn cổng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương tại địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn/TTHCOnlineDetail.aspx?DocId=8
Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ về việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo địa chỉ:
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương
Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 222 06 058
Fax: (024) 222 05 003
Email: vcca@moit.gov.vn
Website: http://vcca.gov.vn/
Nguồn: Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu

Sự kiện