Trang chủ Tin tức

Thông báo kế hoạch triển khai lựa chọn đơn vị cung cấp Gói thầu mua sắm Thiết bị mạng (switch mạng) thuộc Đề án xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trong năm 2021.

06/08/2021 - Thông báo kế hoạch triển khai lựa chọn đơn vị cung cấp Gói thầu mua sắm Thiết bị mạng (switch mạng) thuộc Đề án xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trong năm 2021.

- Căn cứ Đề án xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 940/QĐ-BCT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương;

- Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-BCT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ chi tiết triển khai các hoạt động năm 2021 của Đề án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng;

- Quyết định số 1894/QĐ-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Dự toán chi tiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện năm 2021 của Đề án: Đề án xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 940/QĐ-BCT).

           Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ với các yêu cầu:

STT

Hoạt động

Mô tả

Số lượng

Đơn giá (VND)

Thành tiền (VND)

1

Mua mới Swtich mạng không dây

UBIQUITI UniFi AP AC Pro

9

3.685.000

33.165.000

2

Mua mới Switch L2 10gb

UniFi Switch 16 XG Model: US- 16-XG

( (12) Cổng quang 1G/10G SFP+

-  (4) Cổng mạng RJ45 1G/10G

-  (1) Cổng Serial Console

- Non-Blocking Throughput: 160 Gbps

- Switching Capacity: 320 Gbps

- Forwarding Rate: 238.10 Mpps

- Nguồn : có thể dùng đồng thời 220VAC và DC 25VDC hoặc độc lập

- Lắp đặt tủ Rack)

4

16.500.000

66.000.000

TỔNG: 99.165.000 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi chin triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Hồ sơ tham dự:

- Đơn vị cung cấp có chức năng nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo như miêu tả nêu trên;

- Báo giá kèm theo.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ tham dự: nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 06/08/2021 đến trước 17h ngày 16/08/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ.

  CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam     

Thông tin, tài liệu xin vui lòng gửi về:

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo.

Địa chỉ: 25 ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ: Phạm Hoàng Long - Email: longphh@moit.gov.vn

Điện thoại: 097266.55.66

Nguồn: Trung tâm ICT

Sự kiện