Trang chủ Tin tức

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

09/09/2021 - Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

      1.  Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

       Sau khi thực hiện việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định, Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (Danh sách xem tại đây).

      2.  Nội dung kiến thức thi tuyển

Nội dung kiến thức thi tuyển viên chức Vòng 1 xem tại đây

     3. Tổ chức thi tuyển

      Hiện nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chưa thể tổ chức thi. Trong trường hợp điều kiện cho phép, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ gửi Giấy triệu tập dự thi tới các thí sinh.

       Chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển Vòng 1 sẽ được thông báo cụ thể tới các thí sinh trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Nguồn: Văn Phòng

Sự kiện