Trang chủ Tin tức

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

03/10/2022 - Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
1035/QĐ-TTg công nhận ngày 15 tháng 3 là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt
Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, Bộ Công Thương đã
phối hợp với các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu
dùng Việt Nam.
Trong năm qua, công tác triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày
Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” và hoạt động tuyên truyền bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng tại các địa phương trên toàn quốc liên tục được triển khai và đạt
được kết quả đáng ghi nhận. Qua tuyên truyền, người tiêu dùng ngày càng nâng cao
sự hiểu biết của mình trong việc lựa chọn hàng hóa, dịch vụ phục vụ tiêu dùng, nâng
cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà
nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng và hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023, ngày 27
tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 5763/KH-
BCT tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
năm 2023 với chủ đề là: “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”.
Với chủ đề này, Bộ Công Thương kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham
gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với
các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, hỗ trợ hoạt
động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời
bảo đảm các quyền cơ bản của người tiêu dùng, đặc biệt là quyền được tiếp nhận các
thông tin chính xác, minh bạch liên quan tới sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ để người
tiêu dùng có các lựa chọn an toàn và phù hợp.
Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

Nguồn: Phòng Bảo vệ người tiêu dùng

Sự kiện