Trang chủ Tin tức

Đăng tuyển thuê chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo nghiên cứu phân tích giới và xây dựng cơ chế bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương trong giao dịch tiêu dùng”

05/07/2022 - Đăng tuyển thuê chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo nghiên cứu phân tích giới và xây dựng cơ chế bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương trong giao dịch tiêu dùng”

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Đại sứ quán Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA) cần tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo nghiên cứu phân tích giới và xây dựng cơ chế bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương trong giao dịch tiêu dùng”. Cụ thể, chuyên gia sẽ thực hiện xây dựng Báo cáo nghiên cứu theo yêu cầu ghi tại Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp hoặc gửi qua email bắt đầu từ ngày 05 tháng 07 năm 2022 đến trước 17h ngày 15 tháng 07 năm 2022:

- Nộp trực tiếp tại:

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

     Địa chỉ: Tầng 05, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

     Người liên hệ: Trần Phương Khanh; hoặc

- Gửi email tới địa chỉ: khanhtp@moit.gov.vn

     Tel: 84-24- 2220.6058                                Fax: 84-24- 2220.6058          

Nguồn: Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Sự kiện