Trang chủ Tin tức

Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ACCP) ra mắt các công cụ học tập từ xa và tương tác trực tuyến cho người tiêu dùng ASEAN (LMS)

09/11/2022 -

Vừa qua, Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ACCP) phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã cho ra mắt công cụ học tập trực tuyến miễn phí cho người tiêu dùng ASEAN (LMS) với bốn (04) chủ đề chính trong khuôn khổ Dự án hợp tác bảo vệ người tiêu dùng ASEAN-Đức, cụ thể như sau:

1. Hiểu các vấn đề cơ bản của người tiêu dùng;

2. Trở thành người tiêu dùng “chiến thắng”;

3. Xây dựng phong trào người tiêu dùng và;

4. Hòa giải tranh chấp cho người tiêu dùng.

Nội dung các tài liệu được thiết kế nhằm mục đích nâng cao nhận thức và khả năng cho người tiêu dùng trong việc tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình khi tham gia mua bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Người tiêu dùng có thể tham gia vào tất cả các bài học và hoàn thành bài kiểm tra để nhận được chứng chỉ hoàn thành khi kết thúc mỗi học phần.

LMS nằm trong Kế hoạch hành động chiến lược bảo vệ người tiêu dùng của ASEAN (ASAPCP 2025), được ra mắt tại Hội nghị Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN lần thứ 3 (ACPC) vào ngày 26 tháng 8 năm 2022 và sẽ tiếp tục được bổ sung các bài học với nội dung mới trong tương lai.

Người tiêu dùng có thể truy cập LMS tại đây

Để biết thêm thông tin về các hoạt động của ASEAN trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể truy cập trang web ACCP: www.aseanconsumer.org.

Nguồn: Phòng Bảo vệ người tiêu dùng

Sự kiện