Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Covestro Deutschland, MS Holding và DSM

29/03/2021 - Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Covestro Deutschland, MS Holding và DSM

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ và hợp lệ của Covestro Deutschland AG (Covestro Deutschland), MS Holding B.V. (MS Holding) và Koninklijke DSM N.V. (DSM) trong lĩnh vực nhựa dẻo phủ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện ở nước ngoài. Covestro Deutschland và MS Holding (các doanh nghiệp bên Mua) sẽ mua lại 100% cổ phần trong 09 công ty con và toàn bộ hoạt động kinh doanh nhựa dẻo của DSM. Sau khi giao dịch hoàn tất, các doanh nghiệp bên Mua sẽ toàn quyền sở hữu và kiểm soát đối với 09 công ty con và các hoạt động kinh doanh nhựa dẻo của DSM. Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh, việc tập trung kinh tế nêu trên là hình thức mua lại doanh nghiệp.

Ngày 10 tháng 3 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Covestro Deutschland, MS Holding và DSM không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

Nguồn: Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế

Sự kiện