Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Thailand

13/10/2021 - Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Thailand

     Trong tháng 09 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Thailand.
     Theo thông tin hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Công ty Cổ phần Thaiholdings dự định mua lại 90,05% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thailand. Sau khi hoàn thành giao dịch, Công ty Cổ phần Thaiholdings sẽ có quyền kiểm soát, chi phối Công ty cổ phần Thailand. Do đó, giao dịch giữa các công ty nêu trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh. Công ty Cổ phần Thaiholdings kinh doanh trong các lĩnh vực chính gồm thương mại vật liệu xây dựng, cho thuê bất động sản, hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động thương mại thực phẩm; trong khi đó và Công ty Cổ phần Thailand hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn vật liệu xây dựng.
     Ngày 08 tháng 10 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Thailand không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.
 

Nguồn: Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế

Sự kiện