Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Allnex Holding GmbH, Allnex Holdings S.à r.l. và PTTGC International (Netherlands) B.V.

31/12/2021 - Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Allnex Holding GmbH, Allnex Holdings S.à r.l. và PTTGC International (Netherlands) B.V.

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Allnex Holding GmbH, Allnex Holdings S.à r.l. và PTTGC International (Netherlands) B.V.

Thương vụ tập trung kinh tế nói trên được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam. PTTGC International (Netherlands) B.V. (Công ty tại Hà Lan) sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của Allnex Holding GmbH (Công ty tại Đức) từ Allnex Holdings S.à r.l. (Công ty tại Luxembourg). Sau khi hoàn thành giao dịch TTKT, PTTGC International (Netherlands) B.V. sẽ sở hữu trực tiếp 100% vốn điều lệ và nắm quyền kiểm soát, chi phối Allnex Holding GmbH. Do đó, giao dịch nói trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất. Sau giao dịch, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế không có thay đổi về lĩnh vực kinh doanh.

Ngày 25 tháng 11 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Allnex Holding GmbH, Allnex Holdings S.à r.l. và PTTGC International (Netherlands) B.V. không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

Nguồn: Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế

Sự kiện